top of page
Billede af Pascal Debrunner

Til bolig, båd, bil, butik, kontor, campingvogn, sommerhus

Rens og berig luften

Super enkelt. Super effektivt.
 Helt grønt og naturligt
✔ Helt uden at røre en finger
✔ Renser også for bakterier og virus

Skab et sundt og berigende indeklima med en luftrenser

- Helt naturligt, uden rengøringsmidler og uden at løfte en finger

Hvis du alene er her på siden for at få fjernet lugt, så gå til menu FJERN LUGT.

Et sundt og berigende indeklima er naturligvis fri for lugte! Men det er mere end det! Meget mere! Frem for alt er indeklimaet:

- Renset for sundhedsskadelige svævende partikler

- Renset for bakterier, virus, pollen og allergener

- Beriget med "luftens vitaminer" og opleves frisk og sprød

Du renser og beriger luften med særlig udvalgte luftrensere fra Pure Air, som alle benytter

sig af ionisering.

Sådan virker ionisering

 

 1. Den indbyggede IONATOR producerer negative ioner, hvilket ikke skal opfattes som noget negativt, det betyder blot, at ionerne er negativt ladede, ’minus’ fremfor ’plus’.
   

 2. De negative ioner hæfter sig på de luftbårne (svævende) partikler, herunder på
  bakterier og virus, som dermed neutraliseres/dræbes.
   

 3. Partiklerne, som de negativt ladede ioner har hæftet sig på, tiltrækkes af positivt ladede overflader såsom metal, vægge med mere, hvor partiklerne hæfter sig på.
   

 4. Partiklerne er herefter ikke ladede, idet minus og plus ophæver hinanden, og endnu vigtigere: De sundhedsskadelige partikler, virus og bakterier er forvandlet til harmløst støv.

6c28842bc8a26870821de1b3278016fb_edited_

Få gratis rådgivning

Ring på 31 31 05 88 og hør hvordan du kan rense og berige luften

Ionisering er luftens vitaminer

- Se fordelene her

Ultra små partikler fjernes

Små partikler (helt ned til PM 1.0), som ikke fanges af
HEPA-filteret, fjernes op til 94%. Disse ultra små partikler udgør en stor del af den
udendørs luftforurening, som trænger ind i boligen, og som samtidig er de partikler, der
er mest usunde for vores helbred.


Bakterier og virus dræbes

Disse opfanges faktisk af HEPA-filteret men bliver ikke
”dræbt” og kan dermed slippe ud i luften igen ... men altså ikke når der ioniseres.


Statisk elektricitet fjernes

Statisk elektricitet dannes især af vores mange skærme:
TV, iPads, mobiler, Pc’erne og alskens display på fjernbetjenere, maskiner, vejrstationer og andet elektronik


Skaber luftens vitaminer

Kan give en frisk, sprød og berusende oplevelse som ved en
”skovsø efter tordenvejr” - Læs mere →

Bærende rengøringsmateriel

Rens luften for forurening, bakterier og virus

- Helt naturligt, uden rengøringsmidler og uden at løfte en finger

Ofte er den luft, du indånder indendørs, hverken ren, frisk, sprød eller berigende.

 

Luften kan nemlig være fuld af svævende par­tikler, såsom lugte og sundhedsskadelige partikler fx fra rygning, fra diselolie (du har tabt på båden eller ved oliefyret), fra bræn­deovnen, fra fugt og skimmelsvamp, fra ma­ling og andre stoffer, der frigives af møbler og vægge mm., fra dig-selv, dine kære hus­dyr, gæster og familiemedlemmer, heri­blandt bakterier og virus.

Tilmed kan luften være fuld af ultrafine – og ofte sund­heds­skadelige - støvpartikler og mikroorganismer - som dels kom­mer fra dine aktiviteter inden­dørs, men som også siver ind i dit hjem udefra, nemlig fra den om­sig­gribende SMOG fra bl.a. industriens brug af fossile brænd­stoffer og fra bilernes udstød­ningsgas.

 

Endvidere kommer en del partikler til dig fra naturen, så­som pollen, allergener mmm.

 

Kilderne til den indendørs luftforurening er således man­ge, så mange at luftkvaliteten i dit indeklima bestemt ikke er på niveau med den rene, friske, sprøde og beri­gende luft ved en skovsø. 

 

Måske er det ikke så underligt, at vi ofte føler os trætte, har hovedpine, hoste, kløe, irritation i luftvejene, ja bliver syge og det, der er værre.

 

Men fortvivl ikke ... brug en luftrenser fra Pure Air

bottom of page