Sådan virker ozon

Ozon (O3) er en flygtig luftart, der dannes af ilt (O2).

 

Ozon opstår naturligt bl.a. i forbindelse med lynnedslag. Efter tordenvejr opleves luften helt frisk, nærmest lugt-neutralt med en svag metallist duft. Også den friske duft efter regn skyldes Ozon.

 

Ozon går i forbindelse med organiske stoffer og går dermed i forbindelse (oxidation) med de stoffer, der dan­ner skadelige og ubehagelige lugte, herunder skimmelsvampe, bakterier og vira. Disse stoffes om­dannes til harmløse stoffer, mens Ozonen igen bliver til ilt og/eller vand.

 

Ozon irriterer øjne, slimhinder og luftveje og er sundhedsskadelig. Derfor må der ikke være men­nesker, dyr, fisk, planter og madvarer i de rum, der behandles med Ozon.

 

Når Ozon-behandlingen er overstået, er det derfor vigtig at foretage en grundig udluftning i et par timer, før mennesker, dyr mv. igen kan opholde sig i de behandlede rum. Man kan dog roligt gå kortvarigt ind i rummet og slukke for Ozon-generatoren.

Ozon-generatoren virker således

Ozon-generatoren danner Ozon via elektronisk spaltning af luftens ilt. Simpelt og enkelt uden brug af kemikalier eller andre tilsætningsstoffer. Det eneste der kræves er således, at Ozon-genera­to­ren er tilsluttet strøm og er tændt.

 

Ozon er tungere end luften og synker derfor nedad. Derfor er det vigtigt, at Ozon-generatoren pla­ceres højt i lokalet. Ozon trænger ind i træ (møbler, gulve mm.) og behandler dermed også de or­ga­­niske stoffer (f.eks. dieselolie, urin og opkast), der er trængt ned/ind i træet.

 

For at opnå den optimale virkning af Ozon-behandlingen er det vigtigt, at skabe åbnes, hynder og tæpper løftes af, således at Ozonen kan trænge effektivt ind i alle rum. Endvidere bør man fore­ta­ge en grundig rengøring, herunder tørre vand og andre væsker op, inden behandlingen påbe­gyn­des.

Kommer der til at lugte igen?

Nej, det gør der ikke. En Ozon-behand­ling fjerner (omdanner via elektronisk spaltning) helt de lugtfremkaldende stoffer, herunder bakterier og vira.

 

Lugtene kommer dermed ikke igen. Dette forudsætter naturligvis, at der ikke tilføres nye lugt­frem­kaldende organiske stoffer. Eksempelvis kan lugten af dieselolie elimineres helt i en gammel båd forudsat at tanken, motoren eller oliefyret ikke lækker olie.

GÅ TIL:

VORES MISSION

Pure Air er skabt for at hjælpe dig - og andre - til hurtigt, nemt og effektivt at få et rent og sundt indeklima fri for sundhedsskadelige bakterier og lugte såsom benzin, dieselolie og skimmel-svamp ... og fri for ubehagelige lugte såsom cigaretrøg, kattepis, opkast og urin.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Google+ Icon

E-mail: Pureair@Pureair.dk - Telefon: 31 31 05 88 - Jægersborggade 40, St. Th. - CVR: 38 94 49 91 - © 2017 AF PURE AIR.