top of page

Sådan fjerner man røglugt - for altid!

Vi har lavet en guide så du kan lære hvordan man rengør et rygerhjem og får fjernet røglugten.

Den gode nyhed!

Du behøver ikke ombetrække møb­ler­ne, du behøver ikke kassere tæp­perne, du behøver måske ikke sende gardi­ner­ne på renseri, du behøver ikke skif­te og fuge gulv­brædderne, du behøver måske ikke fjerne tapetet og sæt­te nyt op, du behøver ikke fjerne maligen på paneler, døre mm. og male igen med for­seg­ler, du behøver ikke udskifte gulv­tæp­perne eller få dem på tæppe­renseri, du behøver ikke …

Med en god omgang ’kost og spand’ efter­fulgt af en ozon-behandling med en ozon­maskine fra Pure Air kan dit ry­gerhjem hur­­tigt forvand­les til en lugt­fri og sund bolig … uden det ko­ster en mas­se penge og en kæmpe arbejds­ind­sats.

NB! Under alle omstændigheder er det en god ide – også hvis du med en grundig ren­gø­ring har fået fjernet lugten - at slutte af med en ozon-be­handling, da det er den ene­ste sikre måde til at fjerne alle stof­ferne, her­under de sund­heds­skade­li­ge.

Eller

Hvor kan tobaksrøg sætte sig i boligen?... Overalt!

Tobaksrøgens indhold af nikotin og tjærestoffer trænger ind i og lægger sig som en fedtet, farvet hinde på mange forskellige overflader og afgi­ver en sur og sundhedsskadelig tobakslugt.

Hvis du overtager et rygerhjem, er det samtlige overflader, der skal behandles især:

 • Lodne overflader, f.eks. gulvtæpper.

 • Tekstiler, f.eks. gardiner.

 • Papir, f.eks. tapeter.

 • Malede overflader såsom dørkarme og skabslåger.

 • Lofter og langs sammenføjninger mellem vægge og lofter

 • Behandlet og ubehandlet træ

 • Trægulve, hvor lakeringen er slidt igennem, og fugerne

Tobaksrøgens indhold af nikotin og tjærestoffer trænger ind i og lægger sig som en fedtet, farvet hinde på mange forskellige overflader og afgi­ver en sur og sundhedsskadelig tobakslugt.

Hvis du overtager et rygerhjem, er det samtlige overflader, der skal behandles især:

 • Lodne overflader, f.eks. gulvtæpper.

 • Tekstiler, f.eks. gardiner.

 • Papir, f.eks. tapeter.

 • Malede overflader såsom dørkarme og skabslåger.

 • Lofter og langs sammenføjninger mellem vægge og lofter

 • Behandlet og ubehandlet træ

 • Trægulve, hvor lakeringen er slidt igennem, og fugerne

Røglugt er næsten umulig

at slippe af med

Rester fra tjære og nikotin i cigaretterne og anden røglugt sætter overalt og især resterne i revner, huller, fuger og i ubehandlet træ er nærmest umuligt at slippe af med gennem en grundig rengøring!

Men der findes en løsning, nemlig en afsluttende ozonbehandling med en Pure Air Ozonmaskine.

SÅDAN FJERNER DU RØGLUGT

Guide til rengøring af rygerhjem

Glem alt om spraydufte o. lign. De overdøver i bedste fald lugtene midlertidigt, men fjerner dem ikke og kan være fyldt med sundhedsskadelige ingre­dienser. 

1. Rens tæpper

Tæpper absorberer lugte og skal derfor rengøres med hjælp af en tæpperens eller af en professionel. Du kan også gnide natron over området, lade det virke i 1-2 døgn, hvorefter du støvsuger resterne op – dette skulle gerne eliminere lugten.   Even­tuelle løse tæpper kan rengøres ved vask og/eller ved at lægge dem i tæt­slut­tende poser med en rigelig mængde lavakorn, indtil lugten er væk. Det kan dog være særdeles svært at få al røglugten ud, og derfor kan det sædvanligvis bedst svare sig at kassere tæpperne. Ligeledes kan det som regel bedst svare sig at udskifte eventuelle væg til væg-tæpper.

 

 NB! Du behøver ikke kassere tæpperne, med en ozon-behandling med en ozon­maskine fra Pure Air fjernes også lugten og de skadelige stoffer fra tæpperne.

2. Rens møbelbetrækket og alle tekstiler

Rens betrækket på møblerne med møbelrens. Læs brugsanvisningen og test på et lille område først. Hvis betrækket kan tages af vaskes betrækket i maskinen eller i håndvasken. Brug gerne et vaskemiddel med duft eller tilsæt et skyllemiddel for at opnå en frisk duft.

3. Vask gardinerne

Er gardinerne lavet af et materiale, som tåler maskinvask, skal de en tur i vaske­maskinen på det program, som er angivet på stoffets vaskeanvisning. Er de for store til maskinen, eller tåler de ikke maskinvask, kan du i stedet sende dem på renseri.                                                                                        

4. Rengør vinduer, spejle og glas

Overflader af glas og spejl tiltrækker røglugt og skal derfor rengøres med en glas­rens eller eddike, som så skylles af med vand. Læs brugsanvisningen og test på et lille område først

5. Vask vægge og loft

For det bedste resultat skal væg og loft rengøres, da røglugt ellers kan forblive i hjem­met. Brug en opløsning af vand og eddike eller et rengøringsmiddel, der inde­holder ammoniak og glykoler for at neutralisere lugten. Følg brugsanvisningen nøje og test produktet på et lille område. Vær iført sikkerhedsbeklædning, åbn vinduerne og hold børn og kæledyr på afstand.                                                                       Fug revnerne mellem loft og væg grundigt, da nikotin trænger ind alle steder.  

   

NB! Også dette kan du undgå med en efterfølgende ozon-behandling med en ozon­ma­skine fra Pure Air, da ozon trænger gennem rev­ner og huller og fjerner de organi­ske stoffer – såvel lugte som sundhedsskadelige - fra rygningen.

6. Rengør malet træværk, herunder døre, dørkarme, paneler mm.                          

Malet træværk, der er farvet gulligt, kan du prøve at vaske ned med grundrens. Er det meget gulligt, skal du prøve med et hvidvaskemiddel til storvask. Du skal bruge den dobbelte dosis af den mængde, du ville bruge til en maskin­vask. Hjælper det ikke, må du give det en omgang mere. Når du maler vægge og lofter, kan rester fra sod og nikotin blive ved med at slå igen­nem malingen, selvom du sliber og maler over. Du skal derfor købe en spær­ren­de maling - også kaldet en forsegler - som enten kan fås i flydende form eller på spraydåse. Sørg for, at underlaget er tørt og renset for eventuelt slibestøv. Derefter kan du male ovenpå med den almindelige maling.

7. Rengør ubehandlet træ, herunder ubehandlede eller nedslidte trægulve og trælofter 

Tobaksrøg kan også sætte sig i træ såsom døre af ubehandlet træ, trælofter og træ­gulve. I gulvene kan lugten og farven sætte sig, hvis der er revner eller store fuger mellem plankerne, eller hvis gulvets lakering er slidt af. Meget kan tages med en god gang rengøring med et rengørings­mid­del, der er egnet til det pågældende gulvmateriale. Er der ødelagte fuger i gulvet skal disse fuges. Du kan købe fugemasse specielt til trægulve. Bliver lugten ved med at være der, kan du købe et væg-til-væg-tæppe eller få lagt et nyt gulv.  Sidder lugten og farven på ubehandlede trælofter, skal de renses ned på samme måde som væggene. Det vil sige med grundrens og efterfølgende afvaskning, indtil vandet ikke farves gulligt mere. Hvis træloftet er malet eller oliebehandlet, og det gullige skær bliver ved med at være der, kan det være nødvendigt at bruge et hvidvaskemiddel som beskrevet under behandlingen af malede overflader.

 

NB! Så dra­stisk behøver du ikke gå til værks, for med en afslut­tende ozon-behand­ling med en ozonmaskine fra Pure Air, får du bekæmpet og fjernet de lugt- og sund­hedsskadelige stoffer, der har sat sig i revner, fuger og huller i træværket, og som er trængt ind i det ubehandlede træ.  

De kemiske stoffer sidder der stadig!

Det er jo ganske rart, at du så nemt kan fjerne den grimme lugt fra tobaksrøg. Men du skal være klar over, at du ikke fjerner alle de sundhedsskadelige stoffer.

 

- Jeg ville ikke købe en bolig, hvor der tydeligvis var blevet røget. Både af æstetiske og sundhedsmæssige grunde, har overlæge Inge Haunstrup Clemmensen fra Kræftens Bekæmpelse tidligere sagt til livsstil.guide.dk

 

Hun fortæller, at de kemiske stoffer sætter sig i alt, hvis der ryges indendørs. Det betyder, at der i en bolig, som der tidligere er blevet røget i, stadig vil kunne findes spor af det i mange år efter. Røgen sidder nemlig i vægge, gulve, isolering og tapet.

 

Det er ikke sådan at komme af med stofferne, selvom lugten kan fjernes, og derfor vil overlægen ikke selv bo i et tidligere rygerhjem. For hvem ved, hvor mange af giftstofferne, som stadig sidder tilbage.

NB! Pure Air tilføjer:

For at komme af med giftstofferne bør du afslutte rengøringen med vores

        ozonbehandling. På den måde kommer du alle de kemiske stoffer – lugte som sundheds­ska­-

        de­­lige – til livs.

Eller

bottom of page