top of page
Billede af CDC
Billede af CDC

Bekæmp Coronavirus

- Undgå at smitten spreder sig yderligere 

Pure Air's ozongenerator er den ideelle løsning til at give alle rum en effektiv rengøring og sikrer et sundt og sikkert indeklima. Ozongeneratoren eliminerer vira og bakterier, som befinder sig i luften og på overfalder i rummet og derved minimeres risikoen for smittefare. 

OBS!

En ozonbehandling kan ikke kurere dig for Coronavirus, men den kan sterilisere rum og derved minimere risikoen for Covid-19 spreder sig yderligere. 

Billede af CDC

Coronavirus 

De videnskabelige fakta* peger på, at COVID-19 virus overlever på metal og plastflader i 3-4 dage.


Dermed er COVID-19 en af de vira med bedst overlevelsesevne og dermed også en yderst smittefarlig virus. Ozonbehandling er den ideelle løsning til at optimere dit indeklima og nedbringe risikoen for smittefare.

Ozongeneratoren bruger luftens ilt til at danne ozon. Generatoren blæser ozonen ud i rummet, hvor ozonen spreder sig og angriber bakterier, vira, svampe og andre mikroorganismer, så rummet desinficeres. I tilfælde af COVID-19 er ozonbehandling et supplement til rengøring.

Ozonbehandlingen må ikke stå i stedet for Sundhedsstyrelsens vejledning for nedbringelse af smittefare.

*Fakta fra National Institutes of Health’s, Rocky Mountain Lab, Montana, USA: 

https://www.sacbee.com/news/nation-world/national/article241105301.html

det er super nemt

Ozongeneratoren er en ”plug and play” løsning, som er nem at anvende såvel i hjemmet, på arbejdspladsen som i institutionen. Den er et miljøvenligt og effektivt supplement til den almindelige rengøring.

 

Sådan dræber du vira og bakterier

Ozongeneratoren stilles i det ønskede rum og tilsluttes en almindelig stikkontakt.

 

Alle vinduer og døre lukkes. Jo tættere rummet er, jo bedre effekt af ozonbehandlingen.


Det bør sikres, at der ikke slipper store mængder ozon ud af rummet fx ved en sprække under døren ind til rummet eller et vindue, der står på klem.

Ozongeneratoren tændes, og med timeren kan man fastsætte en behandlingstid på f.eks. 3-5 timer.


Rummet forlades, så snart ozongeneratoren er tændt.

 

Rummet holdes aflukket, mens behandlingen er i gang. Ozonen fylder hele rummet

og trænger ind i tekstiler, træværk og øvrigt interiør, hvor den steriliserer miljøet.


Ozon kan hos mennesker og husdyr bl.a. give lette gener i øjne og på slimhinder, hvorfor det rum, man har behandlet, skal forblive aflukket efter en ozonbehandling.

Rummets spærretid er typisk halvedelen af køretiden.


Når behandlings- og spærretiden er endt, skal rummet luftes grundigt ud for at fjerne eventuelle rester af ozon. Lugter rummet fortsat af ozon, forlænges udluftningstiden.


Behandlingen gentages efter behov.

OC-2-4-8 (1).jpg
bottom of page